Faliyetlerimiz

Baraj Gölet ve Tünel Enjeksiyonu Uygulamaları

 • Perde Enjeksiyonu
 • Kapak Enjeksiyonu
 • Kontak Enjeksiyonu
 • Konsolidasyon Enjeksiyonu
 • Bağ Enjeksiyonu
 • Derz Enjeksiyonu

Tasarım

 • Yüzeysel ve Kazıklı Temeller
 • Kazı İksa Sistemleri ve İstinad Duvarları
 • Dolgu/Yarma Şev Stabilitesi
 • Heyelan İnceleme ve Onarım Projeleri
 • Zemin İyileştirmesi
 • Su Tutma Yapıları (Baraj, Gölet, vs.)

Derin Temeller

 • Yerinde Dökme Betonarme Fore Kazık
 • Sürekli Auger (CFA) sistemi ile kazık
 • Kazık Yükleme Deneyleri
 • Kazık Süreklilik Testleri
 • Jet Grout Uygulamaları
 • Enjeksiyon
 • Taşkolon
 • Kumkazık
 • Derin Drenaj – Yatay Drenaj
 • Ön Yükleme

Geçirimsizlik Perdeleri

 • Slurry Perde
 • Kesişen Kazıklı Perdeler Mini kazık
 • Jet Grout ile Perdeler

Jeofizik Etüd Uygulamaları

Derin Kazi ve İksa Sistemleri

 • Öngermeli Zemin Ankrajı
 • Fore Kazık
 • Mini Kazık
 • Zemin Çivisi
 • Diyafram Duvar

Zemin Etüdü

 • Sondaj ve Numune Alımı
 • Laboratuar Deneyleri
 • Standart Penetrasyon Deneyi (SPT)
 • Pressiyometre Deneyi
 • Sızma Deneyi
 • Basınçlı Su Deneyleri
 • İnklinometre Deneyi

Maden Sondajı

 • Wire-Line Karotlu Maden Sondajları(Düşey ve Eğimli)
 • Maden Sahası Etüd Çalışmaları

Yer altı suyu araştırma ve Sondajı

Jeolojik ve Jeoteknik Harita Uygulamaları